Google+
Hỗ trợ : My status

Giới Thiệu Về

Giới Thiệu LAVA

  • LAVA Ad Network là mạng quảng cáo cao cấp (premium) của công ty LAVA Digital, có trụ sở tại TP.HCM.
  • LAVA Digital là liên doanh của 2 công ty có uy tín trong lĩnh vực truyền thông số và truyền thông truyền: AKA Digital & LETGO Advertising.

AKA Digital
  • AKA Digital hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chiến lược số do ông Nguyễn Hà Đức Minh, nguyên Giám Đốc Tiếp Thị Nokia Đông Dương, sáng lập.
  • AKA Digital hiện điều hành của mạng Quảng Cáo trên mobile đầu tiên tại Việt Nam: AKA Mobile Ad Network.
  • AKA Digital: Google AdWords Retailer in Vietnam.
LETGO Advertising
  • LETGO Advertising hoạt động trong lĩnh vực xuất bản báo chí, quảng cáo và truyền thông trên báo in.
  • Sản xuất nội dung, xuất bản và thương mại độc quyền tạp chí Điện Tử & Tin Học.